Personalblanketter


This page in English


Mest efterfrågade blanketter:

Sjukförsäkran

Flextidsblankett

Friskvårdsersättning

Tjänstledighetsansökan

Blanketter A - Ö

Här hittar du personaladministrativa blanketter A-Ö. Alla blanketter öppnar sig i nytt fönster.

Anmälan om anspråk på företrädesrätt

Anmälan om arbetsskada (FK)
Anmälan om löntagaruppgifter till Nordea
Anmälan om personskada för anställd (AFA)
Anmälan om tillbud
Anmälan till personskadeförsäkring för studenter
Anställningsbeslut, intermittent
Anställningsbevis (med ämneskod; endast för utskrift)
Anställningsbevis för TA-personal (framställning)
Arvode
Arvode, sakkunnig

Begäran om omprövning (förmånsbeskattning)
Betalkort (ansöka om privatkort) Observera att det är din prefekt/motsvarande som ska skriva under din ansökan.

Ansökan skickas direkt till:
Eurocard AB, 103 83 Stockholm
Samt en kopia av ansökan skickas till Marita Möller, sektionen Personal, avd f löner och förmåner, hst 23, Box 117, 221 00 Lund)


Behörighetsansökan till Primula
Behörighetsansökan till Primula Res

Besked om att tidsbegränsad anställning inte fortsätter

Dispens från begränsning av anställningar

Entledigande (OBS! Ej vid pensionering, hanteras i ssk ordning)


Ersättningar för personliga utlägg
Taxfree reimbursement for personal costs
Etapplyft, doktorandavtalet

Fast tjänstgöringsschema
Flextidsblankett (manuell)
Flextidsblankett (enkel; excelformat)
Flextidsblankett 2015 (avancerad; excelformat)
Flextidsblankett 2014 (avancerad; excelformat)
Flexursrapport (avstämning av arbetstid)
Friskvårdsersättning
Funktions- och arbetsförmågebedömning

Claim to right of precedence
Förhandlingsuppgifter med bl a BESTA kod
Förslag till lönesättning
Försäkran sjukdom

Korttidsanställning - undervisning (f d timarvoderad undervisning)

Ledighet för delpension (ansökan)
Ledighetsansökan

Mertid

OB-ekvämtillägg

Personalplansmall (för lärare)
Personliga utlägg, ersättning (svensk version)
Personliga utlägg, ersättning (engelsk version)
Psykosocial skyddsrond
Psychosocial safety inspection

Reseförskott
Reseförsäkring (tilläggsförsäkring för medföljande)

Semesteransökan Obs! I första hand ska Primula webb användas
Semesterersättning - begäran om kontant ersättning
Sjukförsäkran
Skadeanmälan till AFA
Skadeanmälan vid resa
Skrivningsvakt, räkning
Stipendium, inrättande

Stipendium, inrättande (engelsk version)

Stipendium, tilldelning

Stipendium, tilldelning (engelsk version)

Tidsförlängning för föräldraledig forskarassistent (ansökan)
Tillfällig föräldrapenning Obs! I första hand ska Primula webb användas

Underskriftsblankett till Avtal om omställning (från Trygghetsstiftelsens webbplats)

Utbetalning av lön/pension till utlandet (blankett från Nordea)
Varsel – besked – anmälan (engelsk version)

Varsel till berörd arbetstagarorganisation

Ändring av kontering

Övertid


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2015-03-04

Relaterad information

I Primula sköter du dina personaladministrativa ärenden på webben.

Gå till Primula webb

Om du arbetar utanför LU:s nätverk

OBS! Om du arbetar utanför LU:s nätverk, exempelvis hemifrån, behöver du logga in via VPN för att nå de administrativa systemen. Detta gäller exempelvis Primula webb.

Logga in via VPN (Nytt fönster)

Har du frågor om hur VPN-inloggning fungerar, kontakta LDC:s servicedesk.

Till LDC:s servicedesk

Kontaktinformation

Löner och förmåner

Tel:
+46462221532

E-post:
ingrid.berntsson@pers.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20