Företagshälsovården


Vi på Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser, och finns till hands för anställda och arbetsmiljöansvariga. Vi erbjuder både förebyggande och rehabiliterande tjänster inom områdena arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa.

På vår mottagning kan man boka tid för medicinsk eller psykologisk rådgivning, samt rådgivning hos ergonom/sjukgymnast. Vi erbjuder även hjälp och stöd till arbetsmiljöansvariga för att genomföra riskbedömningar och åtgärdsplanering. Slutligen håller vi seminarier och utbildningar i förebyggande och hälsofrämjande syfte.

Uppdrag & kompetensområde

Vi är en inbyggd företagshälsovård vid Lunds Universitet, inkluderande verksamheter i Helsingborg, Ljungbyhed och Malmö. Företagshälsovården ska som oberoende resurs erbjuda anställda och arbetsmiljöansvariga specialistkompetens inom arbetsmedicin, belastningsergonomi och arbetspsykologi för arbetsmiljörelaterade frågeställningar.

Målgrupp

Vi är till för alla anställda och arbetsmiljöansvariga.
Du som är anställd kan vända dig till oss vid behov av hjälp i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa. Du behöver inte ha godkännande från din närmaste chef för att rådfråga oss. Du som har arbetsmiljöansvar kan vända dig till oss för konsultation i arbetsrelaterade frågor som t ex rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö och ergonomiska frågor.

Kostnader

För anställda och arbetsplatser är Företagshälsovården kostnadsfri. Kostnader för vaccin och ergonomiska hjälpmedel samt besök av icke anställd betalas av respektive kostnadsställe. Om man uteblir från bokat besök av andra skäl än akut sjukdom, och inte meddelat detta senast dagen före, faktureras respektive kostnadsställe timkostnaden för den aktuella tjänsten.

Tidsbokning

Mottagning sker efter tidsbeställning. Vill du boka tid på mottagningen så kontakta receptionen (232 80), som hjälper dig att få kontakt med rätt yrkesgrupp beroende på vad ditt ärende gäller. Hos oss råder patientsekretess.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!


Tillbaka

Sidansvarig: Carina Lidborn
Webbansvarig: Carina Lidborn
Ansvarig utgivare: Företagshälsovården

Uppdaterad: 2014-10-01

Kontaktinformation

Besöksadress
Tornavägen 9A
223 63 LUND
Se karta

Postadress
Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Hämtställe 52

Telefon
046-222 32 80

Fax
046-222 32 89

Mottagning sker efter tidsbeställning
Månd-fred 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-12.30

Vi har telefontid måndag-fredag 08.00-12.00

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20