Anställd


På denna webbplats hittar du information, blanketter, mallar, riktlinjer och nyheter för medarbetare inom Lunds universitet. Se flikarna  Min anställning, För mitt arbete, Forska, Undervisa och Service, tjänster, IT ovan.

Om du behöver ytterligare råd och stöd inom personalfrågor kontakta i första hand din närmsta chef eller personalansvarig. I vissa fall finns det en personalansvarig på institutionsnivå men samtliga fakulteter har en personalfunktion på respektive fakultetskansli.

Staff pages (staff information in English)Aktuellt

Lunds universitets studentkårer (LUS) utdelar pedagogiska priser får framstående insatser i utbildningen. I år går priset till Bjöm Badersten och Jonas Månsson.

Läs fler interna notiser
Dessa notiser som RSSFler nyheter


Rektors blogg
LUM - Lunds universitets magasin
Nyheter på www.lu.se
Pressmeddelanden från Lunds universitet


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2015-02-10

Sök inom anställd

Sök personal/organisation

Sök personal


Läs mer om...

Ny grafisk profil

Strategisk plan 2012-2016

PUPAPersonlig utveckling och professionella arbetsvillkor

CampusutvecklingAttraktiva och framstående akademiska miljöer

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20