Examina, betygsättning och prov, studiedokumentation, kurs- och utbildningsplaner

 

Revidering av tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner. Beslut av rektor 2012-06-14 (PDF 287 kB - Nytt fönster)

Revidering av lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Beslut av rektor 2012-06-14 (PDF 499 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet. Beslut av rektor 2011-04-07 (PDF 37 kB - Nytt fönster)

Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning. Beslut av styrelsen 2008-06-13 (PDF 115 kB – Nytt fönster)

Fastställande av huvudområden, examensbenämningar samt rätt att utfärda examen för utbildningar utanför fakultet. Beslut av rektor 2007-06-14 (PDF 49 kB – Nytt fönster)
Grundläggande regler för utformning av examensbevis från utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslut av rektor 2007-06-14 (PDF 50 kB – Nytt fönster)
Kompletterande beslut till lokala regler för examina och utbildningar vid Lunds universitet. Beslut av rektor 2007-03-01 (PDF 171 kB – Nytt fönster)
Avgift för utfärdande av dubblett av examensbevis. Beslut av rektor 2003-05-21 (PDF 37 kB – Nytt fönster)
Hantering av studieförbundskurser m.m. i LADOK. Beslut av rektor 2003-03-27 (PDF 85 kB – Nytt fönster)
Hantering av uppdragsutbildning i LADOK. Beslut av rektor 2003-03-27 (PDF 72 kB – Nytt fönster)
Föreskrifter om rapportering av forskarstuderande i LADOK. Beslut av rektor 2001-05-22 (PDF 50 kB – Nytt fönster)
Angående möjligheten för en student som godkänts i prov att få genomgå förnyat prov för högre betyg. Beslut av rektor 1994-10-13 (PDF 46 kB – Nytt fönster)

Rules and regulations in English

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Porenius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion/enhet: Universitetsledningens stab

Uppdaterad: 2014-08-14

Sök i RegelverketSökhjälp

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20