Organisation, specifikt

Uppdrag för USV:styrelse. Beslut av rektor 2012-04-05 (PDF 35 kB - Nytt fönster)

Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet för perioden 2010-10-01 - 2013-12-31. Beslut av rektor 2010-08-26 (PDF 43 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter för Arbetsmiljöhögskolan. Beslut av rektor 2010-08-26 (PDF 50 kB - Nytt fönster)

Styrgrupp vid LU Innovation (Beslut av rektor 2010-05-06) (PDF 35 kB - Nytt fönster)

Utseende av ledamöter i styrgrupp vid LU Innovation (PDF 30 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter för Botaniska trädgården. Beslut av rektor 2009-05-07 (PDF 50 kB - Nytt fönster)

Inrättande av sekretariatet för European Spallation Source samt föreskrifter för sekretariatet. Beslut av rektor 2010-04-22 (PDF 37 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter för Nätverket för Sydasienstudier i Sverige vid Lunds universitet - SASNET. Fastställda av rektor 2001-06-07 (PDF 40 kB - Nytt fönster)
Styrning av ESS-sekretariatet vid Lunds universitet. Beslut av Universitetsstyrelsen 2009-04-03 (PDF 36 kB – Nytt fönster)

Föreskrifter för Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, CIRCLE. Beslut av rektor 2007-03-06 (pdf 61 kB - nytt fönster)
Föreskrifter för Lunds universitets historiska museum (LUHM). Beslut av rektor 2006-12-14 (pdf 54 kB - nytt fönster)
Råd för kvalitetsutveckling och pedagogisk utveckling, utvecklingsrådet. Beslut av rektor 2006-07-05 (pdf 60 kB - nytt fönster)

Föreskrifter för Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS. Beslut av rektor 2006-06-15 (pdf 58 kB - nytt fönster)
Inrättande av samt föreskrifter för Lunds Universitets Centrum för innovation och entreprenörskap (LUCIE). Beslut av rektor 2005-11-24 (pdf 62 kB - nytt fönster)
Inrättande av samt föreskrifter för Ljudmiljöcentrum. Beslut av rektor 2005-03-03 (pdf 61 kB - nytt fönster)
Inrättande av samt föreskrifter för Biomekaniskt centrum vid Lunds Universitet, ”Centre for Biomechanics at Lund University” CBML. Beslut av rektor 2004-05-06 (pdf 60 kB - nytt fönster)
Inrättande av samt föreskrifter för Swegene centrum för integrativ biologi vid Lunds universitet (SCIBLU). Beslut av rektor 2004-01-22 (pdf 65 kB - nytt fönster)
Inrättande av samt föreskrifter för centrumbildningen Lärande Lund. Beslut av rektor 2002-12-06 (pdf 69 kB - nytt fönster)
Inrättande av och föreskrifter för Lund Laser Centre. Beslut av rektor 1995-03-28. Ändrat genom beslut 2001-11-01 (pdf 38 kB - nytt fönster)
Inrättande av och föreskrifter för Nätverket för sydasienstudier i Sverige - SASNET - (Swedish South Asian Studies Network). Beslut av rektor 2001-05-28 (pdf 51 kB - nytt fönster)
Inrättande av och föreskrifter för "Sydsvenskt centrum för fysisk samhällsbyggnad och planering" (Sydplan). Beslut av rektor 1998-01-13, föreskrifterna ändrade 2001-03-29 (pdf 56 kB - nytt fönster)
Föreskrifter rörande beslutsbefogenheter m.m. avseende verksamheten vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (TFHS). Beslut av rektor 1999-03-31 (pdf 45 kB - nytt fönster)
Fastställande av föreskrifter för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Lunds universitet. Beslut av rektor 1997-01-09 (pdf 49 kB - nytt fönster)
Beslutsbefogenheter avseende verksamheten vid MAX-laboratoriet. Beslut av rektor 1996-06-20 (pdf 45 kB - nytt fönster)
Beslutsbefogenheter avseende verksamheten vid Internationella institutet för industriell miljöekonomi. Beslut av rektor 1995-04-12 (pdf 45 kB - nytt fönster)
Inrättande av och föreskrifter för Idrottsvetenskapligt centrum vid Lunds universitet. Beslut av rektor 1994-11-30 (pdf 49 kB - nytt fönster)
       


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Porenius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion/enhet: Universitetsledningens stab

Uppdaterad: 2014-05-14

Sök i RegelverketSökhjälp

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20