Organisation, övergripande 

Lunds universitets strategi för samarbete med Afrika. Beslut av rektor 2014-11-27 (PDF 192 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå. Beslut av rektor 2014-11-13 (PDF 72 kB - Nytt fönster)

Arbetsordning för Lunds universitet. Fastställd av universitetetsstyrelsen 2014-11-07. (PDF 314 kB- Nytt fönster)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet. Beslut av förvaltningschefen 2014-09-29 (PDF 65 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet. Beslut av rektor 2014-09-25 (PDF 237 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter för hantering av Regelverket. Beslut av Förvaltningschefen 2014-03-24 (PDF 48 kB)

Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som regleras i Lunds universitets arbetsordning. Beslut av rektor 2014-02-20.(PDF35 kB - Nytt fönster)

Föreskrifter om vissa organisations- och namnfrågor: rektor, universitetsledning, ledningsgrupp och rektors ledningsråd. Beslut av rektor 2013-06-05 (PDF 44 kB)

Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet. Beslut av universitetsstyrelsen 2013-04-17 (PDF 76 kB)

Myndighetskapitalet. Beslut av universitetsstyrelsen 2012-12-14 (PDF 27 kB)

Uppdrag för USV:styrelse. Beslut av rektor 2012-04-05 (PDF35 kB - Nytt fönster)

Uppdrag för universitetets gemensamma forskningsnämnd. Beslut av rektor 2012-04-05 (PDF  35 kB - Nytt fönster)
Uppdrag för styrelsen för universitetets kultur- och museiverksamhet. Beslut av rektor 2012-04-05 (PDF 35 kB)

Uppdrag för universitetets gemensamma utbildningsnämnd. Beslut av rektor 2012-04-05 (PDF 35 kB - Nytt fönster)

Strategisk plan för Lunds universitet 2012-2016. Beslut av universitetsstyrelsen 2012-02-16 (PDF 70 kB - Nytt fönster)

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet. Beslut av rektor 2010-02-11 (PDF 83 kB - Nytt fönster)

Registrering av vetenskapliga publikationer. Beslut av rektor 2007-05-03 (pdf 51 kB - nytt fönster)

Posthantering vid Lunds universitet. Beslut av förvaltningschefen 2007-02-06 (pdf 57 kB - nytt fönster)
Anlitande av juridisk person. Beslut av rektor 1997-05-29 (34 kB - nytt fönster)


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Porenius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion/enhet: Universitetsledningens stab

Uppdaterad: 2015-01-29

Sök i RegelverketSökhjälp

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20