Arbetsmiljö och yttre miljö


Miljöfrågorna hanteras på alla nivåer inom Lunds universitets organisation.

Avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid LU Byggnad arbetar med just arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Här handläggs också ärenden rörande den fysiska arbetsmiljön, tillsammans med sektion Personal. För frågor som rör psykosocial arbetsmiljö finns handläggare på sektion Personal.

Regler som berör fysisk säkerhet finns under rubriken "Lokaler, mark, data- och telekommunikation" i vänstermenyn.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Porenius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion/enhet: Universitetsledningens stab

Uppdaterad: 2014-04-09

Sök i RegelverketSökhjälp

Relaterad information

Arbetsmiljö, miljö och säkerhet
PA Online - Arbetsmiljö
Företagshälsovården
Studenthälsan

 

Rules and regulations in English

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20