PUPA Temadagar

  

Läs LUM-artikel om temadagen den 4 maj 

 

Temadag 4 maj: Vill du vara med och forma Lunds universitets personalpolitik?

Alla medarbetare inbjuds att delta i samtalet om personalpolitikens värdegrund och utformning.
Vi är många som länge saknat en sammanhållen personalpolitik för Lunds universitet. En sådan ska nu utformas och vi vill bjuda in alla medarbetare att delta i processen. Vår ambition är att ge utrymme för så många synpunkter och tankar, förutsättningar och sammanhang, som möjligt så att personalpolitiken får en form som är relevant för dem den är till för – personalen. Under 2011 kommer fyra temadagar att anordnas, med syfte att alla medarbetare ska få göra sin röst hörd.

Temadag om akademisk frihet och kollegialitet den 4 maj
Första tillfället är den 4 maj då temat är ”Akademisk frihet och kollegialitet”. Akademisk frihet och kollegialitet är grundläggande förutsättningar för det akademiska arbetet; undervisning, forskning, samverkan och innovation. Därmed blir en viktig fråga hur dessa grundläggande värden ska värnas samtidigt som individens behov av goda arbetsvillkor och möjligheter till personlig utveckling tas tillvara. Frågor som kan vara intressanta under detta tema är bland annat hur gränsen ser ut för den akademiska friheten, huruvida denna (över)betonar individens roll, och vilken påverkan den akademiska friheten har på kollegialiteten och samarbetet i och mellan olika grupper. Många fler frågor är intressanta, ta med dig dina den 4 maj (se information om anmälan nedan).

Fler temadagar i höst
I höst följer ytterligare tre temadagar. Alla temadagar är inspel i byggandet av vårt personalpolitiska program. Sista temadagen har vi ett mer konkret utkast till personalpolitisk policy att tycka till om. Universitetsledningen kommer att vara med under alla temadagar för att lyssna samt för att berätta om de frågor och satsningar som är särskilt viktiga för universitetet.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta den 4 maj samt vid höstens temadagar – 30 september, 28 oktober och 2 december. Utöver temadagarna kan du ge dina synpunkter via webben, där en hemsida snart finns tillgänglig. Senare i höst genomförs en medarbetarenkät genom vilken vi vill öka vår kunskap om hur det är att arbeta vid Lunds universitet och vilka personalpolitiska satsningar vi ska göra för att universitetet ska nå målet att vara en arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling och professionella arbetsvillkor (PUPA).

Anmälan
Anmäl dig till temadagen den 4 maj här: www.kongresslund.se/PUPA
Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

TID: Kl 9.30–15.30. (Det serveras kaffe och fralla på förmiddagen, lunch
– ange om du har speciella kostönskemål – samt eftermiddagskaffe.)

PLATS: Universitetshusets aula.

Välkommen, vi ser fram emot din medverkan!
Universitetsledningen genom Ingalill Rahm Hallberg, vicerektor med ansvar för lärarskap, ledarskap och medarbetarskap


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20