Temadagar


Sammanfattning av temadagen den 28 oktober


Temadag 28 oktober: Framgång vid Lunds universitet?

Om motivation och belöning – att uppmärksamma goda insatser.

Bästa medarbetare,

Lunds universitet arbetar aktivt för att bli en ännu bättre arbetsgivare och för att vara en attraktiv arbetsplats. Detta görs inom projektet Personlig utveckling och professionella arbetsvillkor, PUPA.
Inom ramen för PUPA pågår flera utvecklingsarbeten, varav några syftar till att utveckla ett genomtänkt personalpolitiskt program. En del av det arbetet är att genomföra ett antal temadagar där värdegrunden för vårt arbete på Lunds universitet står i centrum liksom värdegrundens betydelse för hur vi formar personalpolitiken. Vi hoppas att du vill delta i samtalet om vår värdegrund, hur den häng-er samman med och ska påverka vår personalpolitik och vilken väg du vill att vi ska gå för att skapa utvecklande och goda arbetsvillkor.

Den första temadagen handlade om akademiskt frihet och kollegialitet, den andra om medarbetarskap – ledarskap – chefskap. Denna tredje temadag vill vi samtala kring framgång vid Lunds universitet.
LU är i många avseenden framgångsrikt. Ofta är LU högt rankat på de olika listor där omvärlden värderar oss. Vi uppmärksammas flitigt för vår bredd i forskning, för forskningsupptäckter och goda forskargärningar. Mindre ofta uppmärksammas excellent utbildning, god pedagogik eller effektiv administration.
En intressant fråga är om omvärldens värdering avspeglas inåt i organisationen. Värderar och belönar vi arbetsinsatser på liknande sätt, är det forskningen som värderas högst eller ser vi till bredden av insatser? Hur ser vårt interna värderings- och belöningssystem ut? Behöver vi arbeta annorlunda med motivation och belöning för att kunna behålla våra medarbetare och rekrytera nya?

Kom och samtala, diskutera och reflektera kring framgång vid Lunds universitet, dela med dig av din bild av vilka insatser som uppmärksammas, och vad du upplever som motiverande och belönande i ditt arbete. Och inte minst vad du tycker fungerar idag och vad som behöver utvecklas framöver.

Tid: kl 9.00-13.00 (Det serveras kaffe och fralla på förmiddagen, vi avslutar med lunch – ange om du har speciella kostönskemål eller väljer att inte äta.)

Plats: Universitetshusets aula.

Välkommen, vi ser fram emot din medverkan.
Universitetsledningen genom Ingalill Rahm Hallberg, vicerektor med ansvar för lärarskap, ledarskap och medarbetarskap.

________________________________________________

Invitation to participate in discussions on human resources policy at Lund University

Theme: Success at Lund University?

Invitation in English


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

Christine Blomquist
Projektledare för temadagarna
Tel: 046-2228192
Christine.Blomquist@fek.lu.se

Marie Fernbrant
Administratör, PUPA
Tel: 046-2220175
Marie.Fernbrant@pers.lu.se

Åsa Thormählen
Projektledare, PUPA
Tel: 046-2227150
Asa.Thormahlen@pers.lu.se  

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20