Strukturera styrdokument

Detta delprojekt startar hösten 2011. 

Delprojektet ska utveckla en sammanhållen struktur för regler, riktlinjer, policy och handlingsplaner som reglerar personalens villkor. Målet är att styrdokument som reglerar de anställdas villkor ska ge en enhetlig bild av LUs personalpolitik. Berör/berörs styrdokument inom andra områden (t ex undervisning) ska tydliga hänvisningar finnas. Den sammanhållna strukturen ska även finnas på webben.


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

Åsa Thormählen
Projektledare, PUPA
Tel: 046-2227150
Asa.Thormahlen@pers.lu.se  

Marie Fernbrant
Administratör, PUPA
Tel: 046-2220175
Marie.Fernbrant@pers.lu.se

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20