Projektorganisation

 

Styrgrupp för PUPA

PUPAs uppdragsgivare: Ingalill Rahm Hallberg, vicerektor, är ordförande. Projektsekreterare: Marie Fernbrant, utredare Sektionen Personal

Ledamöter: Nils Hellman, personalchef, LU, Gunilla Thylander, personalchef Kansli N, Malin Irhammar, avdelningschef Lednings- och kompetensutveckling, Anneli Carlsson, ordförande SACO, Ingrid Lagerborg, ordförande SEKO, Rita Nilsson, ordförande ST, Caroline Runéus, kommunikationschef, Annette Stambolovski, byggnadschef, Lennart Nordberg, verksamhetschef Student- och företagshälsan, Lynn Åkesson, Professor, dekanus Området Humaniora och Teologi, Anders Axelsson, rektor LTH, Henrik Johnsson, vice ordförande LUS, Pär-Ola Nilsson, LUS

Operativ ledningsgrupp

Personalchef Nils Hellman är ordförande.

Ledamöter: Alexander Lindgren, Anita Nydemark, Birgitta Reisdal, Gunilla Thylander, Jenny Svensson, Josefin Brumme, Kjerstin Ekström, Lena Kandefelt, Marianne Mårtensson, Moa Lindell, Sonja Meiby, Åsa Gustafson

PUPAs projektledare 

Projektledare PUPA: Åsa Thormählen, föredragande i styrgrupp och operativ ledningsgrupp samt kontaktperson för samtliga delprojektledare.

Projektledare temadagar: Christine Blomquist
Projektledare medarbetarenkät: Christer Eldh
Projektledare Plan för kompetensutveckling:
Stein Kleppestø
Projektledare Nytt arbetstidsavtal: Nils Hellman
Projektledare Stipendifinansierad utbildning och forskning: Marie Fernbrant
Projektledare Ny anställningsordning (Fronesis): Ole Elgström
Projektledare Strukturera styrdokument: ej fastställt

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

Marie Fernbrant
Administratör, PUPA
Tel: 046-2220175
Marie.Fernbrant@pers.lu.se

Åsa Thormählen
Projektledare, PUPA
Tel: 046-2227150
Asa.Thormahlen@pers.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20