Ny anställningsordning

Ingår som ett delprojekt i Fronesis.

Anställningsordning, delprojekt 2 i Fronesis


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

Ole Elgström
Projektledare
Tel: 046-2228947
Ole.Elgstrom@svet.lu.se

Anders Kirchner
Projektsekreterare
Tel: 046-2227206
Anders.Kirchner@sam.lu.se

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20