Enkät till anställda

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla som besvarade enkäten. Universitetets fakulteter, USV och gemensamma förvaltningen har nu fått ta del av resultatet på sina områden i jämförelse med universitetets sammantagna resultat.


Nu arbetar fakulteterna med att ta fram beställningar för vidare analys av materialet – vilka subgruppsanalyser som ska göras, dvs vilka frågor vi vill ställa till materialet.


Efter sommaren kommer en rapport för Lunds universitet i sin helhet att redovisas, och samtidigt kommer fakulteterna att få sina resultat nedbrutna på den nivå som önskas, i de fall svarsfrekvensen är sådan att det är möjligt att redovisa utan att riskera anonymiteten.


På sektionen personal kommer de åtgärder som bedöms som viktiga för hela universitetet att planeras och genomföras, och därutöver har varje fakultet och sektion ansvar för att vidta de åtgärder som man anser nödvändiga på hemmaplan.


Läs gärna den senaste artikeln om enkäten i LUM.

 

Tidigare händelser

Enkäten om arbetsmiljö och arbetssituation gick ut till berörda anställda den 27 februari 2012. Den stängdes 24 mars 2012. Enkäten är anonym. Svaren ska belysa personalpolitiska utvecklingsområden.

 

Se pdf om anonymitet i högerkolumnen.

Lathund till enkäten 

Frågor och svar (FAQ) 

In English http://www5.lu.se/pupa-project/pupa-project/staff-survey 

Enkätrapport (PDF om 3,3 Mb, öppnas i nytt fönster)

Workshopupplägg för enkäten (PDF om 1,1 Mb, öppnas i nytt fönster)

 

Enkäten ställer frågor som belyser de anställdas uppfattning om:

 • Den egna rollen
 • Introduktion
 • Utvecklings- planerings- och lönesamtal
 • Kompetens- och karriärutveckling /fortbildning
  Balans privatliv-arbetsliv
 • Allmän arbetstillfredställelse
 • Stress
 • Kommunikation
 • Värdighet och respekt i mötet med (var)andra
 • Mångfald
 • Integration och teamarbete
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Chefs- och ledarskap på olika nivåer
 • Övergripande: Hur det är att arbeta vid LU

Rättelse: Det brev ni erhöll i förra veckan innehåller ett fel angående den ansökan som lämnats in till Etikprövningsnämnden enligt följande besked:

"Ett godkännande enligt etikprövningslagen kan endast lämnas för ett bestämt forskningsprojekt. Enligt nämndens bedömning beskriver den aktuella ansökan inte någon forskningsuppgift, även om det finns planer att använda materialet för framtida forskning. Dessa planer är dock alltför allmänt hållna för att nämnden nu ska kunna göra en bedömning av dem. Undersökningen utgör inte forskning och faller därför inte inom lagens tillämpningsområde. Med anledning av detta avvisas ansökan."

Christer Eldh

Projektledare  


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-17

Kontaktinformation

Christer Eldh
Projektledare för Enkät till anställda
Tel: 042- 35 66 40
christer.eldh@ism.lu.se

 

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20