Sociala avgifter

Sociala avgifter tas ut på inkomster som är förmånsgrundande. Det är alltså fråga om sådana inkomster som ligger till grund för bl a sjukpenning och pension.

Under 2015 blir bruttolönepåslaget totalt 50,04 % med undantag för personer som vid årets ingång ej fyllt 26 år för vilka påslaget blir 34,11 %.

För personer som är 65 år eller äldre är bruttolönepåslaget till 22,48 %.

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-12-11

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20