Lönepolicy

Lönepolitiken har till grundläggande syfte att medverka till att universitetet kan nå sina mål.

Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är förutsättningen för en hög kvalitet i universitetets verksamhet. Lunds universitet skall därför vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential och där medarbetarnas vilja till personlig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras.

Den individuella lönesättningen är ett av de viktigaste personalpolitiska instrumenten för att stimulera medarbetarna att göra goda arbetsinsatser – kvalitativt och kvantitativt. Lönen utgör dock endast ett av flera medel för att stimulera till goda arbetsinsatser vid Lunds universitet. Intressanta arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter i arbetet, personliga arbetstider, god arbetsmiljö och arbetsledning samt ansvar och självständighet i arbetet är exempel på andra personalpolitiska faktorer som enskilda individer värderar högt.

Lunds universitets handlingsfrihet avseende lönebildning och lönesättning har ökat med de senaste årens decentralisering. Lönebildningen kan i större utsträckning än tidigare utvecklas lokalt för att passa universitetets verksamhetsbehov och förutsättningar. Trots detta finns det naturligtvis samhällsekonomiska överväganden som begränsar den lokala handlingsfriheten. Såväl inflationsnivån som statsmakternas bedömning av det olämpliga i att statliga institutioner är löneledande är avgörande faktorer både vid de centrala och de lokala förhandlingarna om utrymmet för löneökningar.

Genom bedömningsgrunderna för lönesättning av den enskilde individen främjas en målinriktad, öppen och tydlig lönesättning av universitetets personal.

Anmärkning
För doktorander tillämpas en särskild lönesättning enligt doktorandavtalet (se Doktorander i menyn till vänster).


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Relaterad information

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20