Lönesättning

Lönesättningen skall vara individuell och differentierad samt oberoende av kön och etnisk tillhörighet. Lönesättningen skall användas så att medarbetarna stimuleras till goda insatser och ansvarstagande. Den skall också leda till att universitetet kan rekrytera och behålla den personal som behövs för att verksamheten skall kunna hålla en hög standard och bedrivas på ett effektivt sätt.


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20