Timarvoderad undervisning

Obs! Timarvodena har höjts fr o m 2013-12-01.

Till de som inte innehar en anställning som lärare (enligt högskoleförordningen 4 kap 1 §) vid Lunds universitet skall ersättning för timundervisning och för medverkan i undervisning samt för allmänt institutionsarbete utbetalas belopp enligt avtal om arvoden för timundervisning.

I arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning ingår ersättning för lektionsförberedelse, examination och annat efterarbete exkl semesterlön 12 % enligt semesterlagen.

Exempel på beräkning

En anställd som inte är lärare ska ha ersättning för adjunktundervisning 4 undervisningstimmar vid institution inom naturvetenskapliga fakulteten. Med tillämpning av arbetstidsavtalet för lärare vid LU beräknas tidsåtgången för förberedelse, undervisning och efterarbete i detta exempel till 12 klocktimmar.

Ersättning:
12 tim x 216 kr = 2 592 kr
Semesterlön 12% x 2 592 kr = 311,00 kr
Summa ersättning 2 903,00 kr

I arvodesblanketten för timundervisning som skickas till lönekontoret ifylls 12 klocktimmar á 241,90 kr (216 kr + 12%), summa belopp 2 903,00 kr. Observera att såväl antal klocktimmar som á-pris och belopp alltid ska fyllas i!

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-11-27

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20