Lagstadgade medicinska
kontroller


När en anställd, gästforskare, stipendiat, examensarbetare eller timanställd utsätts för vissa typer av risker ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att säkerställa en säker arbetssituation. De som utsätts för sådana risker ska erbjudas och i vissa fall beordras att genomgå medicinsk kontroll.

För ett antal specificerade arbetsmiljörisker ställer Arbetsmiljöverket särskilt höga krav på arbetsgivaren att genomföra riskbedömningar och att hantera risker, se Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Dessa föreskrifter anger vanligen gränsvärden, t.ex. viss mängd av ett ämne/tidsenhet, som vägledning när arbetsgivaren gör sina bedömningar. För några riskområden är förekomsten av arbetsmiljörisken i sig ett tillräckligt kriterium.

Berörd prefekt ansvarar för att de personer som ska genomgå lagstadgade medicinska kontroller verkligen gör det.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-11-14

Relaterad information
Kontaktinformation

Jenny Sjöberg
Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
+46462227026

E-post:
jenny.sjoberg@bygg.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20