Reseförskott

Enligt Allmänna löne- och förmånsavtalet (ALFA) har arbetstagaren (resenären) rätt att efter överens- kommelse med prefekt få förskott på resekostnader och traktamente, dock för en månad i taget.

Observera att om resenären inte får regelbunden lön utbetald från universitetet kan denne INTE ta ut något reseförskott. Vid minsta tvekan om utbetalning ska betraktas som reseförskott eller löneförskott ska ansvarig lönesekreterare kontaktas innan reseförskott betalas ut.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20