Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett samtal där anställd och chef möts för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla både verksamheten och den enskilda individen. Utvecklingssamtal ska genomföras för alla anställda vid Lunds universitet. Detta formella krav ska inte betraktas som en börda eller belastning, utan utvecklingssamtalet ska istället ses som en positiv möjlighet där anställd och chef möts för att samtala om viktiga frågor. Frågor som är relaterade till att både individ och organisation utvecklas väl och som på sikt får vårt universitet att bli en bättre arbetsplats för alla våra anställda.

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ finns nu i ny upplaga (oktober 2013) och kan laddas ned som pdf-fil.

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ (pdf 1 Mb - nytt fönster)

Staff appraisals - Developing the organisation and the individual (pdf - 1 Mb - new window)

Mallarna finns även som separata pdf-filen och är ifyllningsbara, öppna upp dokumentet i ditt pdf-program för att fylla i dem.

Mallar: Individuella mål - Kompetensutvecklingsplan (pdf 71 kB - nytt fönster)

Templates: Individual goals - Professional development plan (pdf - 74 kB - new window)

Sektionen Personal erbjuder även utbildningar om utvecklingssamtal. Mer information finns i  Kompetensportalen. (Du loggar in med ditt Lucat-id)


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20