Material

Inom personalutvecklingen vid personalenheten finns material för utlåning.

Litteratur i vårt bibliotek
finns framför allt inom områdena ledningsfrågor, personlig utveckling och allmänna universitetsfrågor. På referenshyllan finns till exempel propositioner och utredningar om universitetsfrågor.

Andras material
Pärmar med förslag till aktiviteter, övningar och idéer som kan användas vid till exempel personalmöten eller - dagar.

 • Aktiviteter för assertionsträning "Rakt på sak"
 • Aktiviteter för förändring
 • Aktiviteter för kommunikation och samverkan
 • Aktiviteter för kreativitet och problemslöning
 • Aktiviteter för team-building
 • Redskap för effektivare utbildning

Videofilmer och -katalog

 • Kulturella skillnader - kvinnligt, manligt
  producerad av Kontura-gruppen och Gunilla Masreliez-Steen
 • Staff Appraisal in Higher Education
  exempel på ett slag av utvecklingssamtal producerad av det centrala utbildningscentret för universitet och högskolor i England
 • Många järn i elden
  en film om utbrändhet
 • Härskartekniker
 • Kris, kaos & omställning
  ett verktyg när du skall arbeta med omvärldsförändringar
 • Videokatalog
  från företag som tillhandahåller videofilmer kring ledarskap, kommunikation, organisation med mera.

Vi kan också ge tips om kontakter

 • konsulter
  kolleger inom universitetsvärlden eller helt utanförstående som kan ge stöd när du vill utveckla verksamheten i olika hänseenden
 • kursanordnare utanför LU
 • kursgårdar i Skåne
 • personer inom universitetsvärlden, statliga myndigheter, andra organisationer
  när du vill ha hjälp med erfarenhetsutbyte, studiebesök eller dylikt


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20