AKKA

AKKA är ett ettårigt ledarskapsprogram som vänder sig till disputerade lärare och forskare, som är anställda vid Lunds universitet.

AKKAs övergripande mål är att bidra till ökad kunskap om akademiskt ledarskap, universitetet som organisation, det personliga ledarskapet och framtidsfrågor för Lunds universitet. Programmet har ett integrerat genusperspektiv - kvinnors och mäns villkor i akademin belyses i programmets teman liksom normativa föreställningar om kvinnligt respektive manligt ledarskap. Universitetet har som målsättning ett jämställt ledarskap, och till detta kan både kvinnor och män bidra.

Kommande AKKA program innebär en utveckling av tidigare års program:

AKKA V har sin utgångspunkt i universitetets värdegrundsarbete och erbjuder redskap och metoder för att utveckla och främja ett genus- och mångfaldsmedvetet ledarskap. En mångdimensionell belysning och förståelse av ledarskap erbjuds i programmet.

Programmet belyser på vilket sätt universitetets värdegrundsarbete har betydelse i det dagliga arbetet och hur du som ledare kan arbeta övergripande med värdegrunden.


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-10-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20