Ledarskapsutveckling

Ett av Lunds universitets mål och övergripande strategier är att ”stimulera till gemensamt ansvarstagande samt, att genom utbildning och andra åtgärder, utveckla ledarskapet på olika nivåer inom hela universitetet” (Strategiska planen 2002-2006).

För att leda en verksamhet inom Lunds universitet idag krävs stort engagemang, kunskap och skicklighet. För Lunds universitet är skickliga ledare, som har en god förmåga att organisera och leda arbetet inom sitt ansvarsområde, oumbärliga. En bra chef bör ha förmåga att etablera ett gott arbetsklimat där individer kan växa och verka optimalt i en kreativ miljö.

En förutsättning för att alla chefer kan uppnå ovanstående är att

  • ledarna har en klar uppfattning om sina uppgifter och sitt ansvar
  • ledarna vet hur man skapar engagemang och riktning för sina medarbetare
  • ledarna vet hur de ska utveckla medarbetargruppen och skapa delaktighet

Vidare måste ledarna inneha grundläggande faktakunskaper inom specifika administrativa områden, vilket underlättar deras uppdrag.

För nya i ledningsfunktion vid Lunds universitet anordnas en särskild introduktion.

Se Kalendarium i vänstermenyn för mer information om utbildningar.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Utvecklingsområden
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20