Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar för arbetsmiljöansvariga* och skyddsombud hittar du i  Kompetensportalen.

Utbildningarna behandlar områden inom både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

* t ex prefekter, avdelningsföreståndare, forskargruppchefer, brandföreståndare, brandskyddsansvariga m. fl.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-06

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20