Tidsförlängning av anställning som forskarassistent vid föräldraledighet

För att förbättra könsfördelningen på lärar- och forskarsidan är det viktigt att kvinnor och män ges lika goda förutsättningar att göra karriär vid Lunds universitet. Det är också viktigt att universitetet framstår som en attraktiv och realistisk arbetsgivare för unga människor i karriären med barn och familj oavsett kön.

Mot denna bakgrund anges i jämställdhetspolicyn för 2006-2010 att forskarassistenter, som fått en meriteringsbefattning i konkurrens, ska kompenseras DUBBELT för tid med föräldrapenning. Rektor har därför beslutat att den som innehar anställning som forskarassistent har rätt att få sin anställning förlängd med dubbla antalet dagar i förhållande till antalet uttagna dagar med föräldraledighet. Förlängningen är begränsad till sammanlagt högst 730 dagar.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20