Doktorand med utbildningsbidrag

För att skapa tryggare och bättre anställnings- och arbetsvillkor för doktorander beslutade rektor den 16 juni 2011, att utbildningsbidrag ska upphöra och avvecklas. Detta innebär dock inte att alla doktorander kommer att få doktorandanställning utan stipendier finansierade av externa medel kommer att kvarstå.

Beslutet innebär att utbildningsbidrag inte längre får utgå efter den 31 december 2012. Den som har utbildningsbidrag ska anställas som doktorand senast den 1 januari 2013.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20