Begränsning av anställningar

Rektor beslutade den 7 oktober 2004 om begränsningar av anställningar vid Lunds universitet. Beslutet innebär sammanfattningsvis anställningsstopp för all teknisk och administrativ personal och vissa begränsningar av anställningar av lärare. Dispens/godkännande kan lämnas om det föreligger särskilda skäl.

Genom universitetsbeslut den 4 okotober 2007 upphävdes begränsningar av anställning som som universitetslektor.

Genom ett nytt beslut av rektor den 11 december 2008 kvarstår nu anställningsstoppet endast för teknisk och administrativ personal:

Anställningsstopp skall även i fortsättningen gälla för all teknisk och administrativ personal inom universitetet omfattande såväl anställningar tills vidare som tidsbegränsade anställningar. Tillstånd att anställa teknisk- och administrativ personal, trots anställningsstopp, kan lämnas om särskilda skäl föreligger och det finns ekonomiska förutsättningar för anställningen. Dispensförfarande skall således även i fortsättningen gälla för att anställa teknisk- och administrativ personal.

Anställningar av lärare som är tidsbegränsade, anställningar av forskare, ersättningar i form av arvoden samt timanställningar före det att arbetet utförs, undantas från anställningsstopp och dispensförfarande.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20