Anställningsformer

För flertalet arbetsuppgifter är den huvudsakliga anställningsformen tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar får dock ingås enligt i lag, förordningar och avtal särskilt angivna fall. Det gäller i huvudsak sådana anställningar som till sin natur är tidsbegränsade, till exempel om att ersätta en person som är tillfälligt ledig från sin anställning.

De regleringsformer som gäller för anställning vid Lunds universitet återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS), anställningsförordningen (AF), högskolelagen (HL) och högskoleförordningen (HF).


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20