Lunds universitet

/o.o.i.s/932 data

Utbildning (grundläggande utbildning och forskarutbildning)


I menyn till vänster finns förteckningar över regler som rör grundutbildning och forskarutbildning vid Lunds universitet. Klicka på någon av underrubrikerna i vänstermenyn för att komma vidare till förteckningarna. Regler som rör studenternas situation annat än i utbildningen finns under huvudrubriken ”Studentsociala frågor, studentinflytande”.

I första hand återges regler som är generella. Efter hand kommer även regler som är specifika för en viss utbildning eller ämnesområde att läggas in i Regelverket.

Information om utbildningsfrågor finns på webbsidorna för Utbildning, se länk i högermenyn.

 
Uppdaterad:2014-03-11


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20