Lunds universitet

/o.o.i.s/910 data

Organisation, myndighetsutövning


På dessa sidor finns de beslut som universitetets ledning har fattat som berör organisation och beslutsstruktur inom universitetet. Klicka på någon av underrubrikerna i vänstermenyn för att komma vidare till förteckningarna över dokument.

En beskrivning av universitetets övergripande organisation finns på webbsidan Organisation, länk till denna hittar du i menyn till höger.

 

 
Uppdaterad:2014-03-13


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20