Lunds universitet

/o.o.i.s/900 data

Forskning

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020). Beslut av rektor 2014-03-27. (PDF 80kB - Nytt fönster)

Ändring av föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid Lund universitet. Beslut av rektor 2014-03-13. (PDF 100 kB - Nytt fönster)   

Policy om Open Access-publicering vid Lunds universitet. Beslut av Forskningsnämnden 2013-12-16. (PDF 26 kB - Nytt fönster)

Delegation av beslut att underteckna ansökan om etikprövning av forskning som avser människor. Beslut av rektor 2004-04-01. (PDF 27 kB - Nytt fönster)

Etikfrågor vid Lunds universitet. En vägledning. Beslut av universitetsstyrelsen 2005-04-22 (pdf 152 kB - nytt fönster)

Handläggningsordning för forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. Beslut av förvaltningschefen 2007-01-26 (pdf 87 kB - nytt fönster)
Handläggningsordning för forskningsprojekt inom EU:s ramprogram Beslut av förvaltningschefen 2003-11-25 (pdf 84 kB - nytt fönster)
Uppdaterad:2014-05-20


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20