Lunds universitet

/o.o.i.s/889 data

Arbetsmiljö och yttre miljö


Miljöfrågorna hanteras på alla nivåer inom Lunds universitets organisation.

Avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid LU Byggnad arbetar med just arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Här handläggs också ärenden rörande den fysiska arbetsmiljön, tillsammans med sektion Personal. För frågor som rör psykosocial arbetsmiljö finns handläggare på sektion Personal.

Regler som berör fysisk säkerhet finns under rubriken "Lokaler, mark, data- och telekommunikation" i vänstermenyn.

 
Uppdaterad:2014-04-09


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20