Lunds universitet

/o.o.i.s/888 data

Lunds universitets regler


Här återfinns de regler som fastställts av universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen, och även sådant som har utfärdats av enheter inom den universitetsgemensamma förvaltningen.

Reglerna återges som beslutsdokument i pdf-format. Kommentarer och anvisningar till reglerna kan finnas på webbplatsen för den förvaltningsenhet som har haft hand om ärendet.

Sökvägar

Du kan söka efter dokument genom att klicka på någon av rubrikerna i vänstermenyn och därefter någon av de underrubriker som då blir synliga. Där finner du en förteckning över de dokument som är tillgängliga inom det området.

Du kan också söka genom att skriva in ett eller flera ord i rutan till höger. Sökningen begränsas till dokument inom Regelverket.

 

 
Uppdaterad:2014-12-03


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20