Lunds universitet

/o.o.i.s/610 data

För forskare och allmänhet

 

De svenska universiteten är unika bland statliga myndigheter i det att de har rätt att om de så önskar själva förvara sina arkiv i sin helhet (i stället för att leverera dessa till centrala statliga arkivinstitutioner).

Detta innebär att Lunds universitets arkiv innehåller dokument från 1666 fram till dags dato, vilket utgör en stor och viktig del av det nationella kulturarvet.

Universitetsarkivet välkomnar alla - akademiker som icke-akademiker - vilka önskar utnyttja detta kulturarv till forskning och kunskapssökande av olika slag.

Använd menyn till vänster för att manövrera mellan våra sidor med ytterligare forskarinformation.

 KontaktinformationUppdaterad:2015-01-16


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20