Lunds universitet

/o.o.i.s/609 data

Allmän information

På sidorna under denna rubrik återfinns övergripande information om universitetsarkivet som kan vara av intresse för såväl universitetets anställda som allmänheten.

Använd menyn till vänster för att manövrera mellan de olika sidorna.

 KontaktinformationUppdaterad:2015-01-16


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20