Lunds universitet

/o.o.i.s/609 data

Allmän information

På sidorna under denna rubrik återfinns övergripande information om universitetsarkivet som kan vara av intresse för såväl universitetets anställda som allmänheten.

Använd menyn till vänster för att manövrera mellan de olika sidorna.

AKTUELL INFORMATION

Universitetsarkivets jourtelefon och e-postadress är obemannade onsdagen den 12 februari.

Till följd av ändrad organisation har universitetsarkivet ny e-postadress: universitetsarkivet@legal.lu.se (post till den gamla adressen vidarebefordras dock automatiskt).KontaktinformationUppdaterad:2014-01-23


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20