Lunds universitet

/o.o.i.s/609 data

Allmän information

På sidorna under denna rubrik återfinns övergripande information om universitetsarkivet som kan vara av intresse för såväl universitetets anställda som allmänheten.

Använd menyn till vänster för att manövrera mellan de olika sidorna.

AKTUELL INFORMATION

På grund av interna planeringsmöten kommer Universitetsarkivets telefonjour att vara stängd på eftermiddagarna fredagen den 13 respektive tisdagen den 17 februari 2015.

 KontaktinformationUppdaterad:2015-02-11


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20