Lunds universitet

/o.o.i.s/5501 data

Detta erbjuder Studenthälsan alla studenter på LU


Hos Studenthälsan kan studenter få stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna. Vid andra problem eller medicinska åkommor kan studenten vända sig till primärvården. Vi anordnar även kurser i exempelvis Våga tala och Stresshantering. Aktuellt utbud finns på hemsidan. Studenthälsan har även verksamhet lokaliserad på Campus Helsingborg, de konstnärliga utbildningarna i Malmö samt SLU Alnarp och Flyinge.

Hos oss arbetar kuratorer, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnast, psykiater och medicinsk sekreterare.

Så här kontaktar studenterna Studenthälsan

Önskar studenten enskilt samtal går det bra att fylla i en självremiss på Studenthälsans hemsida under: så här kontaktar du oss och skicka in via e-post (e-postadressen står på självremissen). 
För rådgivning kan de ringa på våra telefontider. www.lu.se/studenthalsan eller www.lunduniversity.lu.se/student-health

En gång i veckan går vi igenom alla självremisser och tar ställning till vilka studenter som vi på Studenthälsan har möjlighet att ta emot. Alla studenter som har nyanmält sig blir sedan kontaktade med antingen förslag på tid för samtal eller hänvisning till lämpliga vårdinstanser.

Tänk på att Studenthälsan inte har möjlighet att ta emot spontantbesök och att alla besök måste bokas i förväg. Vi har stängt 9 veckor på sommaren, 3 veckor över julen samt påskveckan.

Frågor om svåra studentärenden

Som studievägledare, lärare, annan personal på högskolan eller studentaktiv kan man fungera som en "problemfångare" när man kommer i kontakt med studenter som har olika svårigheter. För många studenter är bekymren övergående, men det kan ändå finnas behov av hjälp och stöd. Det är viktigt - både för den enskilde individen och för omgivningen - att du uppmärksammar svårigheterna och försöker guida studenten vidare i ett tidigt skede innan problemen blivit alltför stora. Ta gärna hjälp av en kollega!

Studenthälsan har sammanställt råd och tips som kan vara till vägledning i olika situationer med studenter som på olika sätt har behov av hjälp.

Frågor om svåra studentärenden

eller

Frågor om svåra studentärenden (Eng) 

Du är också välkommen att ringa under vår telefontid för konsultation angående studenter som inte mår bra eller råd om hur du kan gå vidare i studentärenden. 

Studenthälsan

I nedanstående powerpointdokument hittar du kortfattad information om Studenthälsan och vad vi erbjuder att visa för studenter eller låta dem läsa själva.

Information om Studenthälsan (Nytt fönster - powerpointfil)

Lagstadgade medicinska kontroller för studerande (t ex vid försöksdjursarbete eller humant material):

Om man som student i studierna regelmässigt exponeras för försöksdjur el biologiska agens ska man erbjudas medicinsk kontroll. Ansvaret för riskbedömningen är prefektens/motsvarande.
För stödmaterial se LU Bygg Medicinska kontroller. Observera att beställningsblanketten inte ska användas för studerande.

De medicinska kontrollerna för studenter utförs inte av Lunds universitets företagshälsovård eller vid Studenthälsan utan respektive utbildningsanordnare måste lösa detta genom externa leverantörer.
Uppdaterad:2014-11-20


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20