Lunds universitet

/o.o.i.s/4651 data

Regleringsbrev för universitet och högskolor för 2014

Här finns utdrag ur regleringsbrevet för 2014 som avser gemensamma bestämmelser för alla universitet och högskolor samt det som gäller för Lunds universitet.

Ändringsbeslut 26 juni 2014 (PDF 92 kB - Nytt fönster)

Ändringsbeslut 27 februari 2014 (PDF 77 kB - Nytt fönster)

Regleringsbrevet för 2014 (PDF 1,0 MB - Nytt fönster)


Alla regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets hemsida (Nytt fönster)
Uppdaterad:2014-12-11


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20