Lunds universitet

/o.o.i.s/4407 data

Frågor och svar om budget och ekonomi


Här finns svar på aktuella frågor om budget och ekonomi:

Frågor och svar om bokslut 2011 och budget 2012
Frågor och svar om delårsbokslut 2011
Frågor och svar om bokslut 2010
Frågor och svar om resursfördelning inför 2011
Frågor och svar om delårsrapporten 2010
Frågor och svar om myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Frågor och svar om budgetdialogen med utbildningsdepartementet
Frågor och svar om bokslut 2009

 
Uppdaterad:2014-01-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20