Lunds universitet

/o.o.i.s/4270 data

Om grafisk profil

På denna webbplats hittar du reglerna för Lunds universitets grafiska profil och den samlade manualen i pdf-form. Härifrån kan du ladda ner logotyper, typsnitt, Word-mallar, Powerpoint-mallar samt mallar för trycksaker i layoutprogrammet InDesign.

 

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil är regler som beskriver hur ett företag eller organisation ska använda logotyp, typsnitt, färger, foton och grafiska element på trycksaker, webb, skyltar med mera – alltså regler för hur man vill presentera sig visuellt.

 

Därför är det viktigt för Lunds universitet att ha en samlad visuell identitet?

 

Vad ingår i Lunds universitets grafiska profil?

 

I vilka sammanhang ska den grafiska profilen användas?

Allt tryckt och digitalt material som produceras i Lunds universitets namn ska produceras i enlighet med regler och anvisningar i den grafiska manualen.
Uppdaterad:2012-10-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20