Lunds universitet

/o.o.i.s/4116 data

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning


Ibland kan man som lärare eller studievägledare upptäcka att en student har problem i studierna som beror på en funktionsnedsättning. Studenten har kanske flera misslyckade tentor efter sig eller har svårt att samarbeta under grupparbeten. Kanske hinner studenten inte läsa all kurslitteratur och har bett om läsanvisningar eller att få en bok på svenska istället för på engelska.

Dyslexi? Adhd?

En student med funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller adhd, kan få pedagogiskt stöd under sin studietid vid Lunds universitet. Be studenten kontakta oss för att boka in ett möte. Om du vill ha mer information kan du läsa vidare nedan.

[pil] Information för studievägledare
[pil] Information för lärare
[pil] Information för mentorer
[pil] Information för tentamensvakter

Hänvisa gärna studenter som vill ha mer information om pedagogiskt stöd till vår webbsida:

[pil] Information till studenter

Hör gärna av dig om du har frågor eller problem som du vill diskutera.

 
Uppdaterad:2014-08-05


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20