Lunds universitet

/o.o.i.s/4116 data

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning


Ibland kan man som lärare eller studievägledare upptäcka att en student har problem i studierna som beror på en funktionsnedsättning. Studenten har kanske flera misslyckade tentor efter sig eller har svårt att samarbeta under grupparbeten eller PBL. Kanske har studenten sagt att han inte hinner med att läsa all kurslitteratur och bett om läsanvisningar eller att få en bok på svenska istället för på engelska.

Dyslexi? Adhd?

Om studenten berättar att han har en funktionsnedsättning som till exempel dyslexi eller adhd kan han få pedagogiskt stöd under sin studietid vid Lunds universitet. Be honom kontakta oss för att boka in ett möte. Om du vill ha mer information kan du läsa vidare nedan.

Information för studievägledare
Information för lärare
Information för mentorer
Information för tentamensvakter

Om du vill hänvisa en student till oss kan de få information på vår webbsida:

Information till studenter

Hör gärna av dig om du har frågor eller problem som du vill diskutera.

 
Uppdaterad:2014-06-05


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20