Lunds universitet

/o.o.i.s/4099 data

Skyltar och exteriört

Skyltning

I universitetets grafiska profilprogram ingår ett system för skyltning av universitetets byggnader och verksamheter. LU Bygg ansvarar för universitetets skyltning.

Mer information om skyltar

Flaggor

Universitetets flagga har en fastställd utformning med logotyp och bred bronsrand.

Flaggor kan vid behov lånas från Byrålogens vaktmästeri, ankn 29799, 27072.

Cyklar

Förstahandsvalet när det gäller färg på universitetets tjänstecyklar är mörkblå. I andra hand väljs en annan mörk, neutral färg. Cyklarna märks med texten Lunds universitet i en färg som ger god kontrast.  

Brevlådor, bilar och flygplan

Det finns även fastställda riktlinjer för hur universitetets brevlådor, bilar och flygplan ska se ut.
Uppdaterad:2014-11-03


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20