Lunds universitet

/o.o.i.s/4087 data

Annonser

 

Annonskoncept inom den nya grafiska profilen (2012) håller på att utarbetas. Mer information kommer under våren. Utgå från den grafiska manualen vad gäller typografi, färger och bildmanér tills mallar kommer.

Annonser kan ha många olika uttryck beroende på budskap och sammanhang. För platsannonser gäller särskilda regler.

Logotyp (nivå 1 eller 2) används alltid.

 
Uppdaterad:2014-11-03


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20