Lunds universitet

/o.o.i.s/4082 data

Powerpointpresentationer

Några tips för presentationer

  1. Håll texten kort! Förstärk eller förklara vissa saker – berätta inte allt.
  2. Vad är viktigast att få fram just vid presentationstillfället?
  3. Försök att förflytta dina tankar från det du vill säga till det din publik vill höra. All information du vill ha UT ska IN någonstans också.
  4. Strukturera presentationen. Inledning – Fakta/bakgrund – Argument – Slutsats – Avrundning/Återkoppling till inledning.
  5. Fyll inte din presentation med fakta och siffror – skriv ut dem på ett separat papper, i en PDF eller en trycksak som du delar ut efteråt.

Fler tips

[pdf] Presentationstips

Mallar och presentationer

Använd gärna sidor från baspresentationen nedan som komplement till din egen presentation.

Powerpointmall 2012, svensk 
Powerpoint Template 2012, English

Förenklad mall 2012, svensk
Simplified Template 2012, English

LU-presentation, svensk
LU Presentation, English 

Universitetets allmänna presentation uppdateras med aktuella fakta och siffror varje år.

Foton

Ladda gärna ner ett bildspel med aktuella foton. Du kan använda det i sin helhet eller plocka in separata bilder i andra presentationer. Du kan också ladda ner bilder från bildbanken till din presentation.

Bildspel 

www.lu.se/bildbank

Typsnitt

I powerpointmallar och -presentationer används typsnitten Times och Arial eftersom de brukar finnas på alla datorer och därmed innebär färre tekniska problem.
Uppdaterad:2014-11-05


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20