Lunds universitet

/o.o.i.s/4079 data

Logotyp

 

Lunds universitets logotyp

Logotypen är den enskilt viktigaste identitetsbärande komponenten i vår grafiska profil och ska därför finnas med på allt kommunikativt material som har Lunds universitet som avsändare.

Lunds universitets logotyp består av text (Lunds universitet eller Lund University) och sigill tillsammans. Det finns fastställda regler för förhållandet mellan text och sigill.

Logotypens fastställda utseenden får inte modifieras eller förändras på något sätt. Använd därför alltid godkända original. 

Ladda hem logotyp 

 

Logotypfärger

Lunds universitets logotyp får bara förekomma i följande färgvarianter: brons/blått, vit (negativ) eller svart. Färgvariant brons/blått är den rekommenderade.

Logotypstorlek

Lunds universitets logotyp får inte göras för liten. Detta för att säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen (oavsett version) får därför inte göras mindre än att sigillet i logotypen har en höjd på minst 10 mm.

Frizon

Det ska alltid finnas ett område runt logotypen som är fritt från text och andra grafiska element. Den vita ytan (frizonen) runt logotypen ska alltid minst vara lika bred och hög som ”L:et” i ordet ”LUNDS”. Denna regel gäller för samtliga logotypvarianter.

 

Sigill som grafiskt element

Sigillet kan även användas beskuret som ett grafiskt element i informations- och marknadsföringsmaterial. Det beskurna sigillet ligger i mallarna (som finns för nedladdning i bildbanken). Behöver du använda ett beskuret sigill i andra sammanhang, beskär sigillet i logotypen enligt godkända beskärningar.

Se godkända beskärningar

 
Uppdaterad:2012-10-19


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20