Lunds universitet

/o.o.i.s/3898 data

Campusplanen

Campusplanen (pdf, 137 MB)

Lunds universitets campusplan färdigställdes under 2012. Campusplanen utgör ett planeringsinstrument för den närmaste 15-årsperiden, kanske ännu längre. Den bidrar till att skapa ett gemensamt synsätt och får olika parter inom universitet och hos externa aktörer och intressenter att agera utifrån en gemensam visionsbild.


Campusplanen innehåller strategier för fortsatt utbyggnad med planer för nya universitetsbyggnader, för service, och för bostäder.

Syftet med planen är att, genom långsiktig och framtidsinriktad planering, behålla och öka Lunds universitets konkurrensförmåga. Universitetet ska attrahera och stimulera framtidens studenter genom att erbjuda eftertraktade och framstående akademiska miljöer. Universitetet ska attrahera medarbetare genom stimulerande, karaktärsfulla och effektiva arbets- och forskningsmiljöer. Den fysiska miljön ska bidra till förbättrat resultat och underlätta samverkan inom universitetet och mellan universitetet och externa samarbetspartners.

Den nya campusplanen ger uttryck för Lunds universitets ambition att vara ett av de starka internationella universiteten i Europa. Den beskriver universitets fysiska utvecklingsstrategier men också de livskvaliteter, som finns utanför den egentliga kärnverksamheten.

Lunds universitet har tagit fram planen i samarbete med bla fastighetsägaren Akademiska Hus och Lunds kommun.
Uppdaterad:2014-06-24


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20