Pengaktuellt 276 har publicerats

2012-08-22

I detta nummer av Pengaktuellt kan du läsa om nya inköpsbroschyrer som skickas ut i dagarna och inköpsportalen som lanserats. Du får även tips om ett nytt dokument som sammanställer momsbefrielseorsaker på ett överskådligt sätt. Dessutom blir det en del nyheter om eKontrakt och EOS samt information om vidareförmedlingsblanketten som har uppdaterats.

Läs Pengaktuellt 276


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20