Lunds universitet

/o.o.i.s/3616 data

Blanketter

På blanketten står uppgift om vart blanketten ska skickas.

Följande länkar går till PDF-dokument och öppnas i nytt fönster.

Redovisningsmodulen

Bokslutsspecifikationer

Avstämning 141000 Varulager och förråd (368 kB)
Avstämning 157500 Handkassa/motsv (178 kB) - Uppdaterad 2014-08-12
Avstämning 232000 Bidrag fördelning (165 kB)
Avstämning 239410 Utredning inkomster (171 kB)
Avstämning 264000 Depositioner nycklar m m (166 kB)
Utgiftsperiodisering (172 kB)

Övriga

Begäran om saldoöverföring (117 kB)

Ändring av fördelningsbas (182 kB)

Kostnadsställen
Nyupplägg, förändring och avslut
Vid upplägg av kostnadsställe ska även sidan två fyllas i med fördelningsnycklar, vid förändring och avslut räcker sidan ett:

Begäran om upplägg/förändring/avslut av Kostnadsställe (735 kB) - Uppdaterad 2014-04-11

Definitioner av ämnesgrupper, Times Higher Education (18 kB) - Ny 2014-04-11

Hierarkisk flytt
Begäran om hierarkisk flytt i Orfi (302 kB)

Leverantörsreskontran och Lupin

Se även Bokslutsspecifikationer ovan.

Handkassa

Ansökan om ICA Kontantkort för handkassa (184 kB) 
Ansökan om tilläggsbelopp på redan erhållet ICA Kontantkort för handkassa (176 kB) 
Redovisning av handkassa ICA Kontantkort (294 kB)

Övriga

Blanketter för Lupin
Kostnadsersättning (Sektionen Personals hemsida)
Namnteckningsprov (49 kB)
Reseförskott (329 kB) - Uppdaterad 2014-03-31
Reseförskott, blankett på engelska (331 kB) - Ny 2014-05-22
Uppdrag om valutasäkring (285 kB)

Kundreskontran

Se även Bokslutsspecifikationer ovan.

Felbokade inbetalningar som skall rättas (218 kB)
Förfrågan om inbetalning (232 kB)
Instruktioner för uppläggning i kundregistret (53 kB)
Svenska kunder (230 kB)
Utländska kunder (227 kB)
Vidareförmedling av bidrag (XLSX 17 kB)
Återbetalning av bidrag (217 kB)
Övriga återbetalningar (222 kB)

Anläggningsredovisningen

Inventeringförrättare - flik 13
Inventeringsplan - flik 13 
Kommentarer till avvikelser från inventeringsplan - flik 13 
Uppgifter till inventarieförteckning (184 kB)

Systemadministration

Ansökan Orfi identitet (210 kB)
Avslut Orfi identitet (436 kB)  

Övrigt

Ansökan Privatkreditkort (sektionen Personal)
Uppdaterad:2014-01-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20