Lunds universitet

/o.o.i.s/3559 data

Oklara inbetalningar

- Saknar du en inbetalning?

På den administrativa portalen finns en lista med inbetalningar som kommit till Lunds universitet utan tillräcklig referens för att det ska gå att identifiera rätt mottagare. Listan uppdateras löpande.

Genom att klicka på löpnumret bredvid hittad inbetalning skapas en blankett som ska fyllas i och skickas tillsammans med underlag till sektionen Ekonomi, Kund, hämtställe 31, kund@eken.lu.se eller faxas till 24537.

Listan finns på den administrativa portalen och nås genom sökvägen Orfi/Oklara inbetalningar.
Uppdaterad:2014-01-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20