Lunds universitet

/o.o.i.s/3380 data

Lucat

Klicka på ”Lucat för anställd” om du ska uppdaterar din egen personbildssida med kontaktuppgifter, telefonanknytning, personlig hemsidesadress med mera.

Har du fått ett nytt lösenord av din katalogansvarige måste du gå in och själv ändra lösenordet i Lucat för att det ska fungera i Webmail, Primula webb, Eduroam mm. Logga in i Lucat eller klicka på länken ”Lösenordsportal Lucat/StiL” för att ändra lösenordet.

Katalogansvariga loggar in genom att klicka på ”Lucat för katalogansvariga”.

Lucat är en tjänst som kräver att du är ansluten till LUs nätverk. För åtkomst till Lucat från t.ex. hemmet krävs VPN uppkoppling.

Lucat för anställd
Lucat för katalogansvariga
Lösenordsportal Lucat/STiL
Uppdaterad:2014-01-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20