Lunds universitet

/o.o.i.s/3362 data

Forskningsservice


Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinans-iering. Vi har särskilt ansvar för ansökningar för vissa svenska finansiärer, EU:s ramprogram för forskning samt amerikanska statliga finansiärer. Forsknings-service arbetar även med universitetsövergripande forskningskommunikation, samt administrativt stöd till utbildning på forskarnivå.

To this page in English
Kalendarium
Kontakta Forskningsservice
Uppdaterad:2014-04-04


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20