Lunds universitet

/o.o.i.s/3362 data

Forskningsservice

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinans-iering. Vi har särskilt ansvar för ansökningar för vissa svenska finansiärer, EU:s ramprogram för forskning samt amerikanska statliga finansiärer. Forsknings-service arbetar även med administrativt stöd till utbildning på forskarnivå.

To this page in English
Kalendarium
Kontakta Forskningsservice

Utlysning av forskningsmedel

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) utlyser projektanslag med sista ansökningsdag den 1 april 2015.

Läs mer

Horizon 2020

Utlysningarna

Utlysningarna - Work Programmes Participant Portal

Mer information
Prenumerera på information om de olika delprogrammen i H2020 via sändlistor
Kontakta EU-gruppen för mer information, idédiskussioner, hjälp att hitta utlysningar mm
Uppdaterad:2014-12-19


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20