Lunds universitet

/o.o.i.s/3362 data

Forskningsservice


Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinans-iering. Vi har särskilt ansvar för ansökningar för vissa svenska finansiärer, EU:s ramprogram för forskning samt amerikanska statliga finansiärer. Forsknings-service arbetar även med universitetsövergripande forskningskommunikation, samt administrativt stöd till utbildning på forskarnivå.

To this page in English
Kalendarium
Kontakta Forskningsservice

Semester 2014

Vem är på plats under sommaren?

vecka 29, 14 - 18 juli: Anneli
vecka 30, 21 - 25 juli: Anneli
vecka 31, 28 juli - 1 augusti: Anneli
vecka 32, 4 - 8 augusti: Karin, Magnus E
vecka 33, 11 - 15 augusti: Kjell, Sophie, Teresia, Magnus E, Tina

Kontaktuppgifter:

Magnus Edblad, tel 222 03 49
Tina Trollås, tel 222 77 45
Anneli Wiklander: tel 222 77 71
Sophie Hydén Picasso: tel 222 37 27
Karin Langborger: tel 222 31 03
Kjell Josefsson: tel 222 93 99
Teresia Rindefjäll: 222 62 40

Aktuella utlysningar

Grace och Philip Sandbloms Fond 2014

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Läs mer

ERC Advanced Grants workshop


The ERC Advanced Grants call for proposal 2014 will be launched on June 17 with deadline on 21 October 2014. Research Services invites Lund University researchers planning to submit a proposal within this scheme to a workshop. The workshop is run by Yellow Research, a consultancy firm with extensive experience in running ERC workshops and in pre-submission review of ERC Grants.

Date: 8 September 2014
Time: 8.30-12.30

Venue: Lundmarksalen, Department of Astronomy, Sölvegatan 27
Registration: Register via this link at the latest on August 14, 2014. If you have any questions please contact Teresia.Rindefjall@fs.lu.se

Horizon 2020

Utlysningarna

Utlysningarna - Work Programmes Participant Portal

Mer information
Prenumerera på information om de olika delprogrammen i H2020 via sändlistor
Kontakta EU-gruppen för mer information, idédiskussioner, hjälp att hitta utlysningar mm
Uppdaterad:2014-07-23


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20